Markt 74 Beer&Meer

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kunnen wij desondanks geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Wijzigingen en aanvullingen aan deze website kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties en of de informatie op deze website verstrekt.

Markt 74 Bier&Meer te Steenwijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens en of bestanden mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook en op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Markt 74 te Steenwijk.

< Terug naar home

Onze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies, deze zijn nodig voor de goede werking en beleving voor u als bezoeker